18-05-15

16/05/2015 22:55

Τρίτη συνεχόμενη προσπάθεια του ΓΔ να προσεγγίσει την κατερχόμενη CH1-A στέφθηκε από απόλυτη αποτυχία στην συνεδρίαση της Παρασκευής. Στο σχόλιο της Πέμπτης είχαμε γράψει ότι για να διασπαστεί η CH1-A χρειάζεται χρήμα και καλή ψυχολογία στην αγορά. Η αγορά στην παρούσα φάση δεν έχει κανένα από τα δύο και το αποτέλεσμα ήταν να δούμε την άσχημη συνεδρίαση και την επιστροφή στις 812 μονάδες.

Από τεχνικής άποψης παρά το -2,57% δεν είχαμε σηματοδότηση. 

Η πρώτη ομάδα στηρίξεων, ΑΚΜΟ100 και πρόσφατο χαμηλό, στις 806 και 805 μονάδες αντίστοιχα κρατήθηκαν και συνεχίζουν να στηρίσουν το ΓΔ.

Η δεύτερη ομάδα στηρίξεων ΑΚΜΟ 20,50,30 με τον ΑΚΜΟ 20 να περνά πάνω από τον ΑΚΜΟ50 βρίσκονται στην περιοχή 784-797 μονάδων και θα στηρίξουν το ΓΔ σε περίπτωση που αποτύχει να το κάνει η πρώτη ομάδα.

Αν ο ΓΔ δεν βιαστεί να κατέβει χαμηλότερα αλλά αντιδράσει ελαφρά ανοδικά ή κινηθεί πλάγια σε λίγες ημέρες οι δύο ομάδες στηρίξεων θα έχουν γίνει μία ισχυρή ομάδα με πέντε στηρίξεις σε εύρος 15-20 μονάδων και θα είναι απίθανο να διασπαστούν τουλάχιστον με την πρώτη προσπάθεια.

Αν ο ΓΔ κλείσει κάτω από τις 805 μονάδες θα έχει σηματοδοτήσει ότι το χάσμα C ήταν χάσμα εξάντλησης. Αυτό σημαίνει ότι το ανοδικό σκέλος που άρχισε στις  22/4 ολοκληρώθηκε στις 7/5 και έχει αρχίσει διορθωτικό ή καθοδικό σκέλος. Αν πρόκειται για διορθωτικό σκέλος θα υποχωρήσει περίπου μέχρι τις 795 (38,2%), 775 (50%) ή  755 (61,8%) μονάδες. Αν πρόκειται για καθοδικό θα γεμίσει το χάσμα Α και πιθανότατα θα οδηγήσει σε νέα χαμηλά.

Προς το παρόν δεν έχουμε λόγο να εξετάσουμε την εκδοχή του καθοδικού σκέλους οπότε θα επικεντρωθούμε στο διορθωτικό. Ο πιθανότερος στόχος του διορθωτικού σκέλους με την μέχρι στιγμής τρέχουσα μορφή του είναι στις 792-795 μονάδες, όμως ανάλογα με την ημερήσια διακύμανση του ΓΔ μπορεί να μεταβληθεί. 

Το συμπέρασμα είναι ότι: 

Α. Εφόσον ο ΓΔ δεν έχει κλείσει κάτω από 805 μονάδες, δεν έχουμε καν ένδειξη τερματισμού της ανοδικής κίνησης από 22/4. οπότε παραμένουμε long. Αυτό δεν σημαίνει οτι όλοι οι τίτλοι έχουν ακριβώς την ίδια τεχνική εικόνα με το ΓΔ. Υπάρχουν τίτλοι που έχουν υπεραποδόσει, βρέθηκαν πολύ μακριά από τις βασικές στηρίξεις της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης και οι ρευστοποιήσεις θέσεων θεωρούνται χρήσιμες για αποκομιδή κερδών και δημιουργία ρευστότητας για τη συνέχεια αφού μια πιθανή διόρθωση, χωρίς να πλήξει την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση, μπορεί να είναι της τάξης του 20% - 40%. 

Β. Αν ο ΓΔ κλείσει κάτω από τις 805 μονάδες θα πρέπει να υπάρξουν ρευστοποιήσεις για μείωση της έκθεσης στην αγορά και περαιτέρω προστασία κερδών και κεφαλάιου. 

Γ. Ακόμη και αν πρόκειται για διορθωτικό σκέλος τελικά που θα διασπάσει όμως τις βασικές στηρίξεις και θα τερματιστεί χαμηλότερα (π.χ στις 755 μονάδες) η διάσπαση της τελευταίας στήριξης (τώρα είναι ο ΑΚΜΟ30) σηματοδοτεί πλήρη έξοδο ή ρευστοποίηση μεγάλου μέρους των θέσεων αφού πρέπει να προστατευθούν τα υπόλοιπα επιτευχθέντα κέρδη και οποσδήποτε το κεφάλαιο.