22-05-15

21/05/2015 20:54

Ακόμη μια συνεδρίαση αναμονής χωρίς ένταση και με μικρό τζίρο. 

Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά αφού τα έχουμε πει σχεδόν όλα στα προηγούμενα σχόλια. Ένα αξιοπρόσεκτο θετικό στοιχείο η επί τριήμερο παραμονή πάνω από την CH1-A που αύριο βρίσκετα στις 837 μονάδες.

Αντιστάσεις και στηρίξεις για αύριο φαίνονται στο διάγραμμα.