25-05-15

22/05/2015 23:09

Τρίτη επαφή με την σημαντική αντίσταση στις 857 μονάδες και επιστροφή χαμηλότερα. Αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης.

Αν και αυτό που περιγράψαμε παραπάνω δημιουργεί μια αρνητική διάθεση και μια αίσθηση ότι είναι πιθανό ένα καθοδικό γύρισμα, η πραγματική τεχνική εικόνα είναι αρκετά καλύτερη. Η σημερινή ημέρα ήταν μια θετική ημέρα παρά το αρνητικό πρόσημο αφού είχε υψηλότερο υψηλό και  υψηλότερο χαμηλό. Επίσης όπως είχε την επαφή με την αντίσταση στις 857 μονάδες και έδειξε αδυναμία να την υπερβεί, αντίστοιχα είχε επαφή με την CH1-A και έδειξε αδυναμία να την διασπάσει καθοδικά. 

Δεν υπάρχει μεσοπρόθεσμη ούτε βραχυπρόθεσμη σηματοδότηση αντιστροφής . Είναι πιθανή βέβαια μιά οπισθοχώρηση μέχρι τον ΑΚΜΟ20 που τη Δευτέρα θα βρίσκεται στις 824-826 μονάδες στο χαμηλό της ημέρας. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα κάτι τέτοιο περισσότερο ως ευκαιρία μοιάζει παρά ως απειλή για τους long. Ειδικά αν επιστρέψει και κλείσει πάνω από την CH1-A (835) τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα.

Αν προκύψει ή προεξοφληθεί κάτι ιδιαίτερα αρνητικό, το σημείο που θα θεωρήσουμε ότι η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση κλονίζεται σοβαρά, είναι η ταυτόχρονη διάσπαση του ΑΚΜΟ30 και της NL1. Εκεί τοποθετούμε και το μεσοπρόθεσμο στοπ εξόδου (795 μονάδες).