26-03-15

26/03/2015 23:13

Άσχημη συνεδρίαση με μέτριο - καλό τζίρο. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που μπορούμε να δώσουμε στη σημερινή συνεδρίαση αφού παρότι ο ΓΔ το πάλεψε αρκετά μέχρι τις 13:30 τελικά γέμισε το χθεσινό χάσμα και ακύρωσε το σχηματισμό Bullish island. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει οτι ακύρωσε και την ανοδική του προοπτική αν και την κλόνισε αρκετά. 

Όπως είχαμε πει στο προηγούμενο σχόλιο, για να συνεχιστεί η άνοδος θα πρέπει να συμμετέχουν και οι τράπεζες. Αυτό δεν έγινε, αντίθετα οι τραπεζικοί τίτλοι υποχώρησαν άτσαλα με οδηγό την Πειραιώς και πήραν μαζί τους και όλη την αγορά.

Περιθώρια για ανάκαμψη φυσικά υπάρχουν και εξεντλούνται στις 750 μονάδες. Εκεί περίπου βρίσκεται και το 61,8% επίπεδο υποχώρησης της πρόσφατης ανοδικής αντίδρασης. Επαφή με τις 750 μονάδες χωρίς διάσπαση, πιθανόν να αποτελέσει ευκαιρία εισόδου. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή γιατί καθοδική διάσπαση αυτού του επιπέδου οδηγεί με σχετική βεβαιότητα στις 722 μονάδες σε πρώτη φάση.   

Μέχρι εκεί διατηρείται και η αισιόδοξη άποψη ότι παρά την ακύρωση του πρόσφατου αντιστρεπτικού σχηματισμού bullish island, ένας μεγαλύτερος αντιστρεπτικός σχηματισμός ανάποδου ΩΚΩ, βρίσκεται σε φάση κατασκευής αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια και δεν πρέπει να επηρεάζει τις τρέχουσες αποφάσεις.