27-04-15

27/04/2015 20:22

Ο ΓΔ συνέχισε με μια εντυπωσιακή ανοδική συνεδρίαση με ημερήσια διακύμανση ακριβώς ίση με το ευρος της ζώνης συσσώρευσης 754-797. Η αντίσταση των 797 μονάδων προσεγγίζεται σήμερα για τρίτη φορά στο τελευταίο διάστημα και τις δύο προηγούμενες κατάφερε να σταματήσει το ΓΔ. Αυτό από μόνο του αποτελεί σήμα συναγερμού. Αν ο ΓΔ ξεπεράσει αυτό το επίπεδο δεν βρίσκει σημαντικές αντιστάσεις και μπορεί  να προσεγγίσει την πάνω Bollinger η οποία ήδη άρχισε να ανοίγει ανοδικά και αφού τη διασπάσει, να φτάσει με ενδιάμεσες μικροδιορθώσεις μέχρι και την κατερχόμενη CH1-A.

Αν τυχόν ο ΓΔ οπισθοχωρήσει σημαντικό επίπεδο στήριξης (ΑΚΜΟ20,30) βρίσκεται στην περιοχή των 757-760 μονάδων που δεν πρεέπει να χαθεί.

Πέραν αυτών των βραχυπρόθεσμων στοιχείων  αυτά που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι δύο στοιχεία που έχουν μεσοπρόθεσμη αξία.

Το πρώτο είναι το χάσμα 736-741. Το χάσμα αυτό βρίσκεται στην αρχή μιας ανοδικής κίνησης και ακολούθησαν δύο συνεδριάσεις έντονα ανοδικές και με τζίρο 200εκ συνολικά. Τα χαρακτηρηστικά αυτά ταιριάζουν με χάσμα εκκίνησης (Initiation gap) που προϊδεάζει για μια μεσοπρόθεσμη ανοδική κίνηση. Το χάσμα αυτό δεν πρέπει να γεμίσει τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Το δευτερο στοιχείο είναι η σαφέστατη ανοδική απόκλιση του MACD με το διάγραμμα του ΓΔ. Την προηγούμενη φορά που είχαμε τέτοια απόκλιση ήταν τον Ιανουάριο και όλοι θυμούνται ότι ακολούθησε μία ανοδική κίνηση 200 μονάδων. Στο σχήμα παρακάτω φαίνονται η τρέχουσα απόκλιση του αυτή του Ιανουαρίου.