27-05-15

26/05/2015 20:44

Η πορεία του ΓΔ συνεχίστηκε σήμερα με μιά συνεδρίαση της οποίας η διακύμανση έχει πολύ πιο άσχημα τεχνικά στοιχεία από αυτά που αφήνει να φανούν το θετικό πρόσημο. 

Το πρώτο από αυτά είναι ο ημερήσιος τζίρος ο οποίος μόλις ξεπέρασε τα 50εκ ενώ είχαμε μια συνεδρίαση ανοδική μετά από ένα -3% και θα έπρεπε αν σήμερα ήταν η έναρξη μιας ανοδικής κίνησης να υπάρχει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. 

Αντίθετα ήταν μάλλον μια ανοδική αντίδραση- επιβεβαίωση της διάσπασης του ΑΚΜΟ20 που βρέθηκε στα υψηλά της ημέρας και πάνω από το κλείσιμο, έστω και στις δημοπρασίες. 

Με βάση την τρέχουσα εικόνα θεωρούμε πιθανότερη μιά κίνηση προς την κάτω Bollinger (797) παρά προς τα πάνω. Είναι βέβαια πιθανό το πρωί, να έχουμε μια κίνηση μέχρι την CH1-A (831) αλλά μάλλον θα ακολουθήσει καθοδικό γύρισμα στη συνέχεια. 

Μόνο κίνηση με δυνατό τζίρο και υπέρβαση της CH1-A μπορεί να ανατρέψει τα παραπάνω και να δημιουργήσει ανοδικό "ρευμα" το οποίο ομως θα είναι αληθινό μόνο αν διατηρηθεί μέχρι το κλείσιμο. Σημείο  Κλειδί Νο1 : 831 μονάδες.

Το γεγονός ότι προκρίνουμε σε πιθανότητες την καθοδική κίνηση δεν σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί κάποια αξιόλογη καθοδική τάση. Αυτός είναι και ο λόγος που αν δεν δοθεί αξιόπιστο καθοδικό μεσοπρόθεσμο σήμα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη στρατηγική της διακράτησης των long θέσεων.

Πού και πώς θα πάρουμε ένα τέτοιο σήμα; 

Στην διάσπαση (κλείσιμο) των 814 μονάδων αυξάνεται η πιθανότητα το χάσμα D (825-831) να ήταν χάσμα εξάντλησης της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης οπότε θα ακολουθήσει βαθιά διόρθωση ή νέα καθοδική τάση. Σημείο Κλειδί Νο 2 : 814 μονάδες.

Αν δεν υπήρχαν κάτω από τις 814 μονάδες, μαζεμένοι όλοι οι ΑΚΜΟ και η NL1 μέσα σε ένα εύρος 17 μονάδων, θα αρκούσε η διάσπασή τους για να δοθεί σήμα εξόδου. Όμως τώρα πρέπει να πιθανολογήσουμε την στήριξη σε κάποιον από τους ΑΚΜΟ ή στην NL1, οπότε η επιβεβαιωμένη διάσπαση με φίλτρο μιάς ημέρας του συνδυασμού ΑΚΜΟ30 και NL1 είναι το σήμα εξόδου. Σημείο Κλειδί Νο 3 : 798 μονάδες.