28-05-15

27/05/2015 20:19

Η σημερινή συνεδρίαση είχε όλα τα χαρακτηριστηκά μιας κανονικής αληθινής συνεδρίασης με καλό τζίρο κοντά στα 100εκ και με αρκετά τεχνικά στοιχεία.

Στο χθεσινό σχόλιο παρότι είχαμε πιθανολογήσει για μιά συνέχιση της καθοδικής πορείας μέχρι την κάτω bollinger, είχαμε τονίσει ότι δεν έχει αναπτυχθεί κάποια ιδιαίτερα αξιόλογη καθοδική τάση. Είχαμε τονίσει επίσης τα τρία σημεία κλειδία που θα μας έδιναν σηματοδότηση για τη συνέχεια.

Με την σημερινή ανοδική συνεδρίαση ο ΓΔ διέσπασε ανοδικά τις 831 μονάδες και αντέστρεψε την βραχυπρόθεσμη τάση σε ανοδική. Πέραν της υπέρβασης των 831 μονάδων είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι "γέμισε" το καθοδικό χάσμα Α (840-837) και δεν υπάρχει η απειλή τις εκκίνησης καθοδικής τάσης.

Decisive Point 1: 857 μονάδες

Για τη συνέχεια το πλέον σημαντικό σημείο βρίσκεται στις 857 μονάδες. Αν ο ΓΔ προσεγγίσει το σημείο αυτό, θα είναι η τέταρτη φορά που θα προσπαθίσει την ανοδική διάσπαση της αντίστασης που τον ταλαιπωρεί από  τις 7 Μαΐου. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται αύριο και η κατερχόμενη CH1 η οποία έρχεται από τον Ιούνιο του 2014 καθώς και η πάνω Bollinger.  Η υπέρβαση των 857 μονάδων δεν είναι λοιπόν ζητούμενο τοπικού ενδιαφέροντος αλλά σηματοδοτεί μακροχρόνια αλλαγή της τάσης αρκεί να επιβεβαιωθεί. Για την επιβεβαίωση θα χρειαστεί η παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 857 μονάδες τουλάχιστον επί διήμερο.

Αν ο ΓΔ κινηθεί τελικά ανοδικά πλην της ανεπιβεβαίωτης αντίστασης στις 867 και ίσως 877 μονάδες, δεν υπάρχουν αντιστάσεις μέχρι τις 915 μονάδες που βρίσκεται ο ΑΚΜΟ200 ημερών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί με ανοδικό χάσμα (άνοιγμα πάνω από 857 μονάδες). Αν εμφανιστεί ένα τέτοιο χάσμα και δεν "γεμίσει" στη διάρκεια του επόμενου διημέρου είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα χάσμα εκκίνησης μιάς νέας ανοδικής κίνησης όπως ήταν το χάσμα Α (737-741). 

Decisive Point 2: 814 μονάδες

Όπως γράψαμε στο προηγούμενο σχόλιο η καθοδική διάσπαση αυτού του επιπέδου επαναφέρει αρνητικά σενάρια που επιβεβαιώνονται με την διάσπαση του παρακάτω αποφασιστικού σημείου. 

Decisive Point 3: 800-805 μονάδες

ΑΚΜΟ30,100 ημερών και NL1.