31-03-15

31/03/2015 21:38

Η σημερινή συνεδρίαση ενώ ξεκίνησε ανοδικά δυνατά η έλλειψη τζίρου δεν άφησε να διατηρηθεί ο ΓΔ πάνω από τις 790 μονάδες και επέστρεψε καθοδικά. Δεν πέρασε όμως σε αρνητικό έδαφος αφού στη συνέχεια ενισχύθηκε ο τζίρος και η αγοραστική διάθεση. Αύριο ή τις επόμενες ημέρες θα δούμε με βεβαιότητα αν αυτή η συγκράτηση είναι μάζεμα πρίν τις θετικές εξελίξεις ή τεχνική διατήρηση του θετικού προσήμου για έξυπνο ξεφόρτωμα πριν τη ρήξη με τους δανειστές και την ελέυθερη πτώση.  

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα.

Πολύ σημαντική στήριξη οι 754 μονάδες και αντίσταση οι 797 μονάδες μεταξύ των οποίων πραγματοποιείται η συσσώρευση ή διανομή των τελευταίων ημερών. Έξοδος από κάποια πλευρά δίνει λύση και κατεύθυνση στο ΓΔ.