9-3-2015

09/03/2015 20:12

Με μία καθαρά πτωτική συνεδρίαση άνοιξε ο ΓΔ την εβδομάδα και ταυτόχρονα άνοιξε και την προοπτική για κίνηση αρκετά χαμηλότερα.

Σε προηγούμενα σχόλια είχαμε σαφώς αναφέρει ότι κάτω από τον ΑΚΜΟ30 δεν υπάρχουν σοβαρές στηρίξεις και ο ΓΔ πιθανότατα θα κινηθεί καθοδικά. Ο ΑΚΜΟ30 διασπάστηκε καθαρά σήμερα με ελαφρά αυξημένο τζίρο και η συνέχεια μάλλον θα είναι καθοδική.

Αναλύοντας το διάγραμμα του ΓΔ οι επόμενες στηρίξεις βρίσκονται στην κάτω Bollinger Band (777 μονάδες) και στην περιοχή των 750-760 μονάδων που βρίσκονται τα χαμηλά της 29/12 της 8/1 και της 9/2. Κάτω από αυτές, ελεύθερη πτώση στο προηγούμενο ιστορικό χαμηλό των 708 μονάδων και στο κάτω όριο του καναλιού CH1 που είχαμε αφήσει πίσω από την επάφή του ΓΔ στις 28/1.

Τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να κωδικοποιήσω μιά τελείως αυτοματοποιημένη μέθοδο με τη χρήση διαδοχικών καναλιών. Ένα πιθανό σημείο αντιστροφής της τρέχουσας καθοδικής τάσης είναι στις 770 μονάδες την Τετάρτη 11/3. Τονίζω ότι αυτή είναι μια απλή εικασία και αναφέρεται μόνο σαν αντικείμενο έρευνας και όχι σαν αποτέλεσμα ανάλυσης.

Με αρκετές πιθανότητες ο ΓΔ να κινηθεί πτωτικά για ακόμη 1-3 ημέρες τουλάχιστον, αναμένουμε την πρώτη αντιστρεπτική συνεδρίαση και τότε θα κριθεί, αν είναι δυνατόν από τα χαρακτηριστηκά της, αν πρόκειται για ανάπαυλα της καθόδου ή για λήξη της καθοδικής πορείας. Όσοι δραστηριοποιούνται λοιπόν αποκλειστικά στην σποτ αγορά επιλέγουν την αναμονή εκτός. 

Αν κάποιος άνοιξε short θέσεις μετά τη σημερινή διάσπαση όπως για πρώτη φορά είχαμε αναφέρει στο σχόλιο της 25/2 το στενό στοπ βρίσκεται στον ΑΚΜΟ30 και το φαρδύ στον ΑΚΜΟ20. 

4. Καμία long θέση δεν πρέπει να διατηρηθεί  σε κλείσιμο χαμηλότερα  από τις 838 μονάδες (κάτω CH3) ενώ προοπτικές short ανοίγουν με υποχώρηση κάτω από τους ΑΚΜΟ 20 και 30 ημερών αν και είναι νωρίς να σκεπτόμαστε κάτι τέτοιο.
 

ΥΓ Σε περίπτωση που παρά τις προβλέψεις εμφανιστεί άμεση ανοδική κίνηση από αύριο  κιόλας, πρέπει να εκληφθεί ως πρόσκαιρη ανοδική διόρθωση μέχρι την ανοδική διάσπαση του ΑΚΜΟ20. Από το σημείο αυτό και πάνω θα χρειαστεί εκ νέου αξιολόγηση. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο υποδεικνύεται από την αποτίμηση του σημερινού Eurogroup από τους κυβερνητικούς παράγοντες και όχι από την τεχνική εικόνα (αλλά ούτε και από την αποτίμηση του Eurοgroup από τους θεσμούς). Δυστυχώς οι εξελίξεις είναι τέτοιες που η τεχνική εικόνα μερικές φορρές ανταποκρίνεται με καθυστέρηση.