Αδυναμία και αβεβαιότητα

26/08/2015 22:16

Η χθεσινή εντυπωσιακή ως προς το ποσοστό άνοδος δεν είχε σήμερα ανάλογη συνέχεια. Ακολούθησε μια συνεδρίαση αναμονής χωρίς τζίρο και χωρίς τεχνική σημασία. Έτσι δεν μεταβλήθηκε η εκτίμηση ότι η άνοδος της Τρίτης ήταν μια "πράσινη φωτοβολίδα". 

Τεχνικά δεν αλλάζει τίποτε αν δεν υπάρξει κλείσιμο πάνω από την κατερχόμενη R1 (656 αύριο) και τον ΑΚΜΟ20 ημερών (664-666 αύριο) όπου και τοποθετείται το πάνω όριο της ανοδικής αντίδρασης. Όπως έχει ήδη γραφεί για να προχωρήσει ο ΓΔ υψηλότερα χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα με κυριότερο από αυτά την αύξηση του τζίρου.