Ακόμη ένα θετικό βήμα Νο2

07/10/2015 21:09

Ακόμη μία θετική συνεδρίαση για το ΓΔ είχαμε σήμερα με πολλά σημαντικά τεχνικά στοιχεία.

Ο ΓΔ διέσπασε ανοδικά την τοπική αντίσταση των 678 μονάδων αλλά το πιό σημαντικό στοιχείο είναι η διάσπαση του ΑΚΜΟ20 με την ταυτόχρονη αύξηση του όγκου. Επιπλέον ο MACD που χρειαζόταν χθές ακόμη μία ανοδική συνεδρίαση είναι πλέον αγοραστικός ενώ ο RSI14 βρίσκεται σε ανοδική τροχιά και σε τιμή (55) που έχει πολλά περιθώρια για συνέχιση της ανόδου.

Η εικόνα της αγοράς έχει αρχίσει να φτιάχνει από σχεδόν όλες τις απόψεις και οι πιθανότητες είναι λίγο περισσότερες με το ανοδικό σενάριο. Μοναδική αλλά όχι αμελητέα παραφωνία οι τραπεζικές μετοχές πλήν ΕΤΕ. Πρέπει και οι τράπεζες έστω να ακολουθήσουν διαφορετικά σύντομα θα εξασθενίσει το ανοδικό κλίμα που πάει να δημιουργηθεί.