Ανοδική διάσπαση με αναιμικό τζίρο

07/09/2015 22:02

Η ανοδική διάσπαση του ΑΚΜΟ20 ημερών επετεύχθει σήμερα αλλά με τζίρο που πλησιάζει ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό δημιουργεί την υποχρέωση να αμφισβητείται το αγοραστικό σήμα που δίνει η ανοδική διάσπαση και να αναμένουμε για ακόμη μία ημέρα επιβεβαίωσης. Αν εξακολουθήσει η έλλειψη  συναλλακτικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με την προσέγγιση των 666 μονάδων γίνεται αμφίβολη η παραπέρα ανοδική κίνηση του ΓΔ. Η αναφορά στις 666 μονάδες δεν έχει μεταφυσικό!!! χαρακτήρα αλλά καθαρά τεχνικό. Εκεί θα βρίσκεται αυριο ο ΑΚΜΟ30 ημερών και επιπλέον τον τελευταίο καιρό σ'αυτό το επίπεδο ο ΓΔ δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία (κλείσιμο 3/8, χαμηλό 14/8,19/8).

Μια σημαντική αύξηση του τζίρου πάντως μπορεί να οδηγήσει το ΓΔ προς τον στόχο των 700+ μονάδων.