".......Λάβατε θέσεις......."

18/09/2015 22:30

Η τελευταία συνεδρίαση πριν την εκλογική αναμέτρηση είχε κάποια χαρακτηριστηκά που δείχνουν ότι κάποιοι επενδυτές πιστεύουν ή ελπίζουν σε ένα μετεκλογικό ράλλυ και παίρνουν θέση στην εκκίνηση ενώ κάποιοι άλλοι φοβούνται ή ελπίζουν σε μια υποχώρηση και διακρατούν ή δημιουργούν ρευστότητα. 

Εμείς θα υιοθετήσουμε την άποψη που μας δίνει η τεχνική ανάλυση και θα αγνοήσουμε τις εκλογές.

Τεχνικά λοιπόν ο ΓΔ συνεχίζει την πλαγιοανοδική του κίνηση  και βρέθηκε σήμερα για δευτερη ημέρα πάνω από τον ΑΚΜΟ50 ημερών και σε απόσταση αναπνοής από τον 1ο στόχο των 700+ μονάδων. Πρώτη στη σειρά η αντίσταση των 708 μονάδων και στη συνέχεια η ισχυρή διπλή ΑΚΜΟ100-CH1 στις 740-747 μονάδες. Αν όχι η πρώτη, η δεύτερη θα είναι πιθανότατα η αιτία για την επόμενη διόρθωση. 

Οι ταύροι που έχουν στην παρούσα φάση τον έλεγχο της αγοράς δεν ανησυχούν όσο ο ΓΔ βρίσκεται πάνω από 662 μονάδες.