Στεγνώνει η αγορά. Ποια κίνηση ετοιμάζεται;

19/08/2015 21:54

Με ακόμη μία συνεδρίαση με εξευτελιστικό τζίρο συνέχισε σήμερα ο ΓΔ την ελαφρά καθοδική πορεία του. Η ημέρα χαρακτηρίζεται καθοδική παρά το θετικό πρόσημο αφού σημειώθηκε χαμηλότερο υψηλό και χαμηλότερο χαμηλό από χθές. 

Δεν υπήρξε κάποιο στοιχείο που να επηρεάζει τη μεσοπρόθεσμη τάση που παραμένει καθοδική. 

Δεν υπήρξε όμως και κάποιο στοιχείο που να δώσει ένα πρώτο σήμα ανοδικής αντιοστροφής της βραχυπρόθεσμης τάσης που παραμένει καθοδική αλλά με κλίση και ορμή που συνεχώς μειώνεται. Η διακύμανση του ΓΔ παραμένει σε ένα στενό εύρος και ο τζίρος ελάχιστος. Τα δύο τελευταία χαρακτηριστηκά δηλώνουν ότι αναμένεται μιά απότομη κίνηση της οποίας η κατεύθυνση δεν είναι σαφής από τώρα. Οι εκατέρωθεν στόχοι είναι 720-750 μονάδες και 615-635 μονάδες και η σηματοδοσία θα δοθεί με κλείσιμο πάνω από τις 685 ή κάτω από τις 674 αντίστοιχα.