Συνεδρίαση αναμονής

17/08/2015 21:56

Ο ΓΔ άνοιξε την εβδομάδα με μία συνεδρίαση αναμονής με χαμηλό τζίρο και "δύο πρόσωπα". Η πλειοψηφία του ταμπλώ πράσινη και οι τράπεζες στην απόλυτη εξαθλίωση.

Στα τεχνικά στοιχεία του ΓΔ, το σημερινό κερί ήταν "χαράμι" που είναι κερί αναμονής και συνήθως συνέχισης της προηγούμενης τάσης, δηλαδή συνέχιση της καθόδου. Η επιβεβαίωση της συνέχισης της καθόδου θα γίνει με κλείσιμο αύριο κάτω από 674 μονάδες. Το σημερινό κερί όμως μπορεί να δώσει και ένα βραχυπρόθεσμο αντιστρεπτικό σχηματισμό (τρια-μέσα-πάνω) και έτσι να τερματιστεί η βραχυπρόθεσμη καθοδική τάση της προηγούμενης εβδομάδας. Για να επιβεβαιωθεί αυτός ο σχηματισμός πρέπει ο ΓΔ αύριο να κλείσει πάνω από 685 μονάδες.  Μία τέτοια εξέλιξη αν και είναι το πρώτο απαραίτητο ανοδικό βήμα, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα για το άμεσο μέλλον, αν δεν επιτευχθεί στη συνέχεια και ανοδική διάσπαση του ΑΚΜΟ20 με σαφή αυξηση του τζίρου.