Εβδομάδα 02-05 Ιουνίου

2015-06-01 21:08

Η μετοχή πιέζεται από τον ΑΚΜΟ100. Βρίσκεται σε πλαγιοανοδική μεσοπρόθεσμη τάση όσο διατηρείται πάνω από τους ΑΚΜΟ30 και 50 ημερών. Με υπέρβαση των 0,355€ σηματοδοτεί νέο σήμα long.