Εβδομάδα 02-05 Ιουνίου

2015-06-01 21:14

Σε πλάγια ατασική φάση εδώ και 3 εβδομάδες και εντός ζώνης συσσώρευσης 0,657-0,715. Διάσπαση της ζώνης συσσώρευσης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σηματοδοτεί αξιόλογη μεσοπρόθεσμη κίνηση προς την πλευρά της διάσπασης.