Εβδομάδα 02-05 Ιουνίου

2015-06-01 21:29

Δεν καταφέρνει να διατηρήσει μια αξιόλογη τάση  και πιέζεται από τον ΑΚΜΟ100. Εάν υπερβεί τον ΑΚΜΟ100 σηματοδοτεί μια νέα ανοδική κίνηση. Στηρίζεται στους ΑΚΜΟ30 και 50 ημερών ενώ η διάσπασή τους αν συνοδευτεί και με τη διάσπαση των 1,57€  σηματοδοτεί καθοδική κίνηση  με στόχο τα πρόσφατα χαμηλά.