Εβδομάδα 02-05 Ιουνίου

2015-06-01 21:43

Σε καθοδική τάση με στόχο τα 4,20-4,30 €. Σ' αυτά τα επίπεδα αξίζει μια δοκιμή long με στενό stop loss ως προεξόφληση της στήριξης στο πρόσφατο χαμηλό. Τεχνική  σηματοδότηση  long έχουμε μόνο με υπέρβαση της δέσμης των ΑΚΜΟ20,30,50 και πάλι με επιφύλαξη αφού πιό πάνω βρίσκεται η R1 και ο ΑΚΜΟ100.