Εβδομάδα 02-05 Ιουνίου

2015-06-01 22:04

Έχουμε γράψει ότι η μετοχή αξίζει την προσοχή μας μόνο πάνω από την R2. Πιθανή στήριξη στην S1 αλλά δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε κινήσεις προεξόφλησης αφού είναι πιθανή και μιά κίνηση μέχρι την κάτω bollinger.