Εβδομάδα 02-05 Ιουνίου

2015-06-01 22:31

Σε καθοδική τάση, κάτω από όλους τους ΑΚΜΟ. Στα 7,87€ το μεσοπρόθεσμο στόπ του οποίου η διάσπαση οδηγεί κάτω από τα 7€.