Εβδομάδα 02-05 Ιουνίου

2015-06-01 23:06

Η δεύτερη long επιλογή της περασμένης εβδομάδας επίσης μας δικαίωσε και πέτυχε νέο υψηλό. και αυτή όπως η Πειραιώς πλησιάζει σε σημαντικές αντιστάσεις και είναι πιθανό να διορθώσει. Σε τέτοια περίπτωση αν δεν χάσει την NL1 θα ανακάμψει άμεσα.