Εβδομάδα 11-15 Μαΐου 2015

2015-05-08 22:48

Την περασμένη εβδομάδα,  η μετοχή διέσπασε ανοδικά την TL2 αλλά κόλλησε στην αντίσταση των 0,355€. Η διάσπαση της TL2 έγινε με ένα μεγάλου μεγέθους χάσμα το οποίο είναι και το κύριο σημείο προσοχής για την ερχόμενη εβδομάδα. Για να διατηρηθεί η ανοδική τάση πρέπει να παραμείνει το χάσμα ανοικτό δηλαδή να μην υποχωρήσει κάτω από 0,317€. Σε περίπτωση που γεμίσει το χάσμα, η μετοχή στηρίζεται στην TL2 και TL1 και στον ΑΚΜΟ50 ενώ το τελικό μεσοπρόθεσμο στοπ βρίσκεται στους ΑΚΜΟ20,30. 

Όσο όμως το χάσμα διατηρείται ανοικτό, διατηρείται και η ανοδική προοπτική. Κρίσιμη αντίσταση βρίσκεται στα 0,355€ και στον ΑΚΜΟ100ημερών που κατέρχεται και βρίσκεται τη δευτέρα στα 0,366€. Αν η μετοχή υπερβεί αυτές τις αντιστάσεις δεν υπάρχει κάποια σημαντική αντίσταση μέχρι τα 0,448€.

Αν γεμίσει το χάσμα θα επανέλθουμε με αναλυτικό σχόλιο εντός της εβδομάδας. Αν όχι παρακολουθούμε τις αντιστάσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω και την πολύ σημαντική ανερχόμενη TL1 στην διάσπαση της οποίας πρέπει να γίνει μείωση της θέσης long.