Εβδομάδα 11-15 Μαΐου

2015-05-08 23:34

Την περασμένη εβδομάδα  διασπάστηκε η κατερχόμενη γραμμή τάσης ενώ την τρέχουσα διασπάστηκαν οι ΑΚΜΟ50 και  ΑΚΜΟ100 ημερών. Χωρίς κρίσιμες αντιστάσεις η μετοχή μπορεί να κινηθεί μέχρι τα 0,75€ όπου βρίσκεται ένα χάσμα ανοικτό από τα τέλη Φεβρουαρίου. Αν υπερβεί το χάσμα ανοίγει ο δρόμος για 0,85€. 

Στήριξη βρίσκει σε όλους τους ΑΚΜΟ και στην πολύ σημαντική ανερχόμενη γραμμή στήριξης TL1 που την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει τιμές: