Εβδομάδα 11-15 Μαΐου

2015-05-09 11:00

Διασπάστηκε η R1 με ένα μεγάλο ανοδικό χάσμα 1,18-1,27, όμως η μετοχή δεν κατάφερε να ανταποκριθεί το ίδιο καλά  στην συνάντησή της με την αντίσταση στα 1,29€ και τον ΑΚΜΟ100ημερών, αντέστρεψε και επέστρεψε κάτω από την R1 χωρίς να γεμίσει το χάσμα.

Κρίσιμα σημεία για την ερχόμενη εβδομάδα είναι η διατήρηση του χάσματος ανοικτού, επομένως απαγορεύεται κίνηση κάτω από 1,18€, προκειμένου να ξαναδοκιμάσει την διάσπαση της R1, του ΑΚΜΟ100 ημερών και της αντίστασης στα 1,29 € αρχικά και στα 1,36€ στη συνέχεια. Αν υπερβεί την τελευταία "απελευθερώνεται" από τις αντιστάσεις και μπορεί να βρεθεί στα 1,7€ πολύ σύντομα.

Αν το χάσμα κλείσει πρέπει να στηριχθεί στην σημαντική S1 ή στους ΑΚΜΟ20 και 30 ημερών προκειμένου να διατηρηθεί η μεσοπρόθεσμη πλαγιοανοδική τάση. 

Τιμές της S1