Εβδομάδα 11-15 Μαΐου

2015-05-09 16:07

Δύο μεσοπρόθεσμους αντιστρεπτικούς σχηματισμούς ολοκλήρωσε η μετοχή την περασμένη εβδομάδα, έναν ανάποδο ΩΚΩ και ένα διπλό πυθμένα. Η εκ νέου διάσπαση της γραμμής λαιμού του διπλού πυθμένα έγινε με ένα χάσμα (5,98-6,10) το οποίο απειλήθηκε αλλά δεν γέμισε την Παρασκευή. Αν διατηρηθεί ανοικτό την ερχόμενη εβδομάδα η μετοχή πιέζεται μόνο από την ύπαρξη ενός παλίού χάσματος (6,34-6,43) από τον Φεβρουάριο του 15.  Γεμίζοντας το χάσμα αυτό ο πρώτος στόχος βρίσκεται στα 7€. 

Αν η μετοχή δεν συνεχίσει ανοδικά και διασπάσει εκ νέου τα 6€ καθοδικά, υπάρχει πλήθος στηρίξεων για να μην χαλάσει η μεσοπρόθεσμη ανοδική εικόνα. (ΑΚΜΟ50, ΑΚΜΟ20, ΑΚΜΟ30, ΑΚΜΟ100 και η S1). Σήμα εξόδου μας δίνει στη διάσπαση των 5,61€ όπου σχηματίζεται τοπική διπλή κορυφή με στόχο τα τοπικά χαμηλά (5-5,1€) αν και καλό είναι να περιμένουμε σε αυτή την περίπτωση και την αντίδραση στην επαφή με τον ΑΚΜΟ100.

Τιμές S1