Εβδομάδα 11-15 Μαΐου

2015-05-09 21:48

Την περασμένη εβδομάδα επιβεβαιώθηκε η διάσπαση του ΑΚΜΟ50 και με ένα εντυπωσιακό χάσμα (2,63-2,77) διασπάστηκαν ο ΑΚΜΟ200 και η κατερχόμενη R1 κάτω από την οποία βρίσκεται η μετοχή για 14 μήνες. Με τη διάσπαση της NL1 ολοκληρώνεται μακροπρόθεσμος ανοδικός σχηματισμός που αν επιβεβαιωθεί έχει στόχο πάνω από 4€. Για να μην χαλάσει η ανοδική προοπτική δεν πρέπει να γεμίσει το χάσμα 2.63-2,77.

Τιμές για NL1