Εβδομάδα 11-15 Μαΐου

2015-05-09 22:35

Την περασμένη εβδομάδα διασπάστηκαν και επιβεβαιώθηκε η διάπαση των ΑΚΜΟ20,30 και 50 ημερών. Η διάσπαση του τελευταίου έγινε με ένα χάσμα (2,67-2,75) και επιβεβαιώθηκε με μία ισχνή σε τζίρο συνεδρίαση κάτι που δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας. Στα 3€ βρίσκεται ο ΑΚΜΟ100 ημερών ενώ αρκετά ψηλότερα το πάνω όριο του καναλιού S3 στο οποίο βρίσκεται η μετοχή τους τελευταίους 6 μήνες. Για να διατηρηθεί η ανοδική προοπτική ακόμη και αν δεν διασπαστεί με την πρώτη προσπάθεια ο ΑΚΜΟ100 πρέπει να μη γεμίσει το χάσμα (2,67-2,73). Αν συμβεί κάτι τέτοιο περιμένουμε στήριξη στους ΑΚΜΟ20,30 ημερών και την S1.

Τιμές S1,R3