Εβδομάδα 18-22 Μαΐου

2015-05-16 16:05

Σε οριζόντια ζώνη συσσώρευσης δείχνει να ετοιμάζεται για μιά αξιόλογη κίνηση. Αν περάσει κάτω από 0,665 θα πάει μέχρι τον ΑΚΜΟ30 , αν όμως περάσει το 0,715 θα φτάσει στο πάνω χάσμα. Διατηρούμε τη θέση αφού η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση αντιστρέφεται στον ΑΚΜΟ30