Εβδομάδα 18-22 Μαΐου

2015-05-17 22:08

Σε φάση βραχυπρόθεσμης διόρθωσης βρίσκεται η μετοχή. Δεν έχει δοθεί μεσοπρόθεσμο σήμα τερματισμού της ανοδικής τάσης. Σημαντικές στηρίξεις στους ΑΚΜΟ20,30 και στα 1,57€. Αν χαθεί η τελευταία έχουμε σήμα εξόδου.