Εβδομάδα 18-22 Μαΐου

2015-05-17 22:22

Συνεχίζεται η συσσώρευση στη μετοχή της Εθνικής. Δεν έχει δοθεί σήμα εξόδου, δεν έχει διασπαστεί η ανερχόμενη S1, ενώ μια ισχυρή ομάδα στηρίξεων από τους AKMO20,30,50 βρίσκεται σε ένα στενό εύρος μόλις 0,02-3€. Η ύπαρξη αυτής της ομάδας στηρίξεων προκαλεί για μιά δοκιμή long στα 1,13-1,15€. Όποιος τολμήσει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ένα στενό στοπ είναι απαραίτητο αφού αν χαθεί και το πρόσφατο χαμηλό (1,07) είναι πολύ πιθανό να χαθεί και το 1€ και να αναζητηθούν στηρίξεις στην TL1 (0,94).