Εβδομάδα 18-22 Μαΐου

2015-05-17 22:48

Δεν χρειάζεται διάγραμμα καθώς στη φάση αυτή η μετοχή είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Επιβεβαιώθηκε η διάσπαση των ΑΚΜΟ20,30 και τερματίστηκε η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση. Αν και η τιμή της είναι ελκυστική τυχόν αγορά είναι περισσότερο τζόγος παρά επενδυτική απόφαση.