Εβδομάδα 18-22 Μαΐου

2015-05-17 23:09

Ίσως η καλύτερη τεχνική εικόνα από όλες τις μετοχές που παρακολουθούμε. Δεν έχει σπάσει καμία σημαντική στήριξη και έτσι παραμένουμε long. θα επανέλθουμε εντός της εβδομάδας αν χρειαστεί.