Εβδομάδα 18-22 Μαΐου

2015-05-17 23:19

Ενά δεν υπάρχει σήμα εξόδου και η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, ηβραχυπρόθεσμη τάση έχει γυρίσει σε καθοδική και μάλιστα έχει ολοκληρωθεί λενας τοπικός σχηματισμός διπλής κορυφής που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την όλη εικόνα. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι παρά την άσχημη βραχυπρόθεσμη εικόνα η μετοχή να βρεί στήριξη στους ΑΚΜΟ20,30,50 και να επιστρέψει ανοδικά. Όμως επειδή η ΠΕΙΡΑΙΩΣ μας έχει συνηθίσει στις υπερβολές μπορεί να δώσει ελάχιστο ακόμη και κοντά στα 0,32€ (-20%) διασπώντας όλες τις στηρίξεις. Απαραίτητη προυπόθεση για να μην χαλάσει εντελώς η εικόνα είναι την ημέρα που θα συμβεί κάτι τέτοιο (αν συμβεί) να μην κλέισει κάτω από 0,344. 

Σίγουρα πάντως χρειάζεται προσοχή καθώς έχασε την ορμή που είχε τις προηγούμενες εβδομάδες.