Εβδομάδα 2-5 Ιουνίου

2015-06-01 22:56

Εδώ και 4 περίπου εβδομάδες προσπαθεί να υπερβεί τον ΑΚΜΟ200 ημερών και στηρίζεται στους ΑΚΜΟ30 και ΑΚΜΟ50. Full long όταν υπερβεί τον ΑΚΜΟ200.