Εβδομάδα 25-29 Μαΐου

2015-05-23 22:37

Οι Bollinger Bands στενεύουν και θα ακολουθήσει έντονη και μεγάλη κίνηση. Η κατευθυνση αυτής; Προς την πλευρά που θα σπάσει το τρίγωνο συσσώρευσης. Είναι πολύ πιθανή μια επίσκεψη της μετοχής στην περιοχή του κάτω ορίου του τριγώνου και των ΑΚΜΟ30,50. 

Στήριξη εκεί = ευκαιρία για Long θέσεις

Διάσπαση των στηρίξεων = Έξοδος