Εβδομάδα 25-29 Μαΐου

2015-05-23 22:46

Οι Bollinger Bands στενεύουν και εδώ. Εγκλωβισμένη η μετοχή στο εύρος 0,657 - 0,715. Έξοδος από αυτά τα όρια θα δώσει και μιά καλή κίνηση προς την κατευθυνση της εξόδου. Όσο οι ΑΚΜΟ30,50 είναι κάτω από την τιμή της μετοχής παραμένουμε long.