Εβδομάδα 25-29 Μαΐου

2015-05-23 23:20

Τα βρίσκει σκούρα στην περιοχή λίγο πρίν τα 3€. Ακόμη δεν έχει απειλήσει σημαντικές στηρίξεις. Σε πιθανή καθοδική διάσπαση του 200άρη πάντως πρέπει να μειωθούν οι θέσεις long στο μισό.