Εβδομάδα 25-29 Μαΐου

2015-05-23 22:57

Νέα εισαγωγή στο καλάθι μας.

Άσχημη τεχνική εικόνα αφού όλοι οι ΑΚΜΟ βρίσκονται πάνω από τη μετοχή και την πιέζουν καθοδικά. Τελευταίες στηρίξεις η S1 και το πρόσφατο χαμηλό 4,81€. Αν δεν αντέξουν πιθανή η νέα επίσκεψη στα χαμηλά έτους (4,25€).

Η εικόνα φτιάχνει πάνω από τα 6€ όπου ολοκληρώνει ένα σχηματισμό ανάποδου ΩΚΩ.