Εβδομάδα 25-29 Μαΐου

2015-05-23 23:06

Αν υπερβεί την R2 φτιάχνει σχηματισμό ΩΚΩ ή διπλού πυθμένα (όπως θέλει τον εκλαμβάνει ο καθένας) και βλέπει τα 0,20€. Θα το κάνει;