Εβδομάδα 25-29 Μαΐου

2015-05-23 23:13

Χάλασε η εικόνα του ΟΤΕ. Μοναδικές στηρίξεις στον ΑΚΜΟ30  και στα 7,87€. Εκεί και το σημείο εξόδου.