Εβδομάδα 25-29 Μαΐου

2015-05-23 23:15

Κόλλησε για τρίτη φορά στα 0,47€. Κρατάει την ανοδική της τροχιά αν και με σαφώς ηπιότερη κλίση και δυναμική.