Εβδομάδα 4-8 Μαΐου 2015

2015-05-02 15:06

Την εβδομάδα που πέρασε είχαμε τη διάσπαση της κατερχόμενης γραμμής τάσης που ταλαιπώρησε τη μετοχή από την ημερομηνία εισαγωγής της στο ΧΑΑ. Η διάσπαση επιβεβαιώθηκε με το χαμηλό της Πέμπτης και το κλείσιμο στα υψηλό της ημέρας και με διάσπαση της πάνω Bollinger αφήνει υποσχέσεις για τη συνέχεια. Με μόνο αδύνατο σημείο την διατήρηση του όγκου στα συνηθισμένα επίπεδα η μετοχή μπορεί να κινηθεί ψηλότερα. Έχοντας έλλειψη αντιστάσεων σ΄αυτά τα επίπεδα είναι εφικτή μιά κίνηση μέχρι το χάσμα που βρίσκεται στην περιοχή των 0,75€. Κρίσιμο σημείο η διατήρηση πάνω από την ανερχόμενη γραμμής τάσης που στηρίζει τη μετοχή και οποσδήποτε πάνω από τον ΑΚΜΟ30 ημερών που τη Δευτέρα θα βρίσκεται στα 0,605 €. 

Στηρίξεις αντιστάσεις για την ερχόμενη εβδομάδα:

Αν γεμίσει το χάσμα (high>0,761) είναι πιθανή μια κίνηση μέχρι τα 0,85€.