Εβδομάδα 4-8 Μαΐου 2015

2015-05-02 15:31

Αντιμέτωπη και πάλι η μετοχή με την αντίσταση στα 1,78€, αυτή τη φορά όμως έχοντας διασπάσει τους ΑΚΜΟ20 και 30 ημερών που την στηρίζουν. Αν διασπαστεί ανοδικά αυτή η αντίσταση δεν υπάρχουν άλλες αντιστάσεις μέχρι τα 2€ πλήν της R1 που δεν είναι και τόσο ισχυρή. Όσο η μετοχή διατηρείται πάνω από την S1 είναι long. Στη διάσπαση της S1 επιβάλεται μείωση της θέσης και έξοδος στη διάσπαση των ΑΚΜΟ20,30. 

Στηρίξεις αντιστάσεις για 4-8 Μαϊου