Εβδομάδα 4-8 Μαΐου 2015

2015-05-02 17:08

Νέο long σήμα έδωσε ο ΜΥΤΙΛ την Πέμπτη διασπώντας ανοδικά τη γραμμή λαιμού του σχηματισμού διπλού πυθμένα διάρκειας περίπου 2 μηνών. Η ανοδική διάσπαση αυτή ενισχύεται από την αγοραστική απόκλιση της τιμής της μετοχής με τον MACD της. Με βάση αυτά τα στοιχεία, απαγορεύεται κλέισιμο κάτω από 6€ αφού κάτι τέτοιο ακυρώνει τη διάσπαση της γραμμής λαιμού και μας προδιαθέτει για έναν πιο πολύπλοκο σχηματισμό. Αν δεν διασπαστούν τα 6€ είναι πιθανή μιά ανοδική κίνηση με στόχο την περιοχή 6,9-7,0€ με ένα και μοναδικό εμπόδιο, το χάσμα της 27/2 (6,34-6,43). 

Σε περίπτωση οπισθοχώρησης κάτω από τα 6€ το σήμα εξόδου δίνεται από τη διάσπαση του ΑΚΜΟ20 που οδηγεί στην κάτω Bollinger (5,20).