Εβδομάδα 4-8 Μαΐου 2015

2015-05-02 17:36

Στηρίχθηκε στον ΑΚΜΟ20 η  μετοχή του ΟΤΕ και διασώθηκε την Πέμπτη ενώ την ερχόμενη εβδομάδα είναι αντιμέτωπη με πλήθως αντιστάσεων. Πριν περάσουμε στις αντιστάσεις να αναφέρουμε οτι το στόπ εξόδου βρίσκεται στην διάσπαση του ΑΚΜΟ20 καθώς δεν υπάρχει άλλη στήριξη μέχρι το χάσμα που βρίσκεται 50 λεπτά χαμηλότερα.

Όσον αφορά τις αντιστάσεις με τις δύο πρώτες να βρίσκονται στα 8,48€ και 8,97€ και ενδιάμεσα να βρίσκονται οι κατερχόμενες R1 και R2 η προς τα πάνω κίνηση φαίνεται αρκετά δύσκολη. Οι τιμές των R1 και R2 είναι: