Ήρθε η ώρα για ρίσκο..........

2016-05-22 18:36

Πολύ καλά κάναμε και δεν πιστέψαμε τις ανοδικές προθέσεις του χρυσού αφού διόρθωσε σχεδόν 60 μονάδες. Ο σχηματισμός στο διάγραμμα έχει αμφιλεγόμενες ερμηνείες. Από τη μία έχουμε μια υπο κατασκευή διπλή κορυφή ή σχηματισμό ΩΚΩ που προδιαθέτουν για σημαντική διόρθωση από την άλλη ένα επιβεβαιωμένο ανοδικό κανάλι Τ1,Τ2 που προδιαθέτει για ανοδική συνέχεια. Η ψύχραιμη προσέγγιση επιβαλλει την αναμονή να ολοκληρωθεί κάποιος σχηματισμός ή να επιβαβαιωθεί η ισχύς του καναλιού να αντιστρέψει την βραχυπρόθεσμη καθοδική τάση και να τοποθετηθούμε long με την επίτευξη νέου υψηλού. 

Υπάρχει όμως δυνατότητα για βραχυπρόθεσμα κέρδη πριν συμβούν αυτά με την ανάληψη βέβαια του ανάλογου κινδύνου. Προεξοφλούμε λοιπόν την ισχύ του καναλιού και τη στήριξη της τιμής του χρυσού από την Τ1. Θα ανοίξουμε θέσεις long από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στην περιοχή τιμών που βρίσκεται εντός του ιώδους κύκλου (αν φτάσουν οι τιμές εκεί και δεν ξεφύγουν κάτω από την Τ1) ελπίζοντας σε μια ανοδική κίνηση στη συνέχεια, μέχρι σε ένα από τους στόχους Τ3, 1280 μονάδες, Τ2, νέα υψηλά. Στοπ και ανάληψη των ζημιών στην καθοδική διάσπαση των 1209 μονάδων που ολοκληρώνεται σχηματισμός διπλής κορυφής.

 

*Αντίγραφο δημοσίευσης από την σελίδα περιορισμένης πρόσβασης.