Παύση διαπραγμάτευσης μετοχών ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ την 27 Νοε 2015

2015-11-25 22:46

Παρασκευή 27 Νοε 2015

Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 12.769.059.858 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E." (ISIN: GRS015013006), προκειμένου να αντικατασταθούν από 255.381.200 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split) σε € 15,00. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας,  είναι η Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015. 

Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 14.707.876.542 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." (ISIN: GRS323003004), προκειμένου να αντικατασταθούν από 147.078.765 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split) σε € 30,0000000856684. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας,  είναι η Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015. 

Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 6.101.979.715 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E." (ISIN: GRS014003008), προκειμένου να αντικατασταθούν από 61.019.798 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split) σε €30,00. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης € 0,30, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας,  είναι η Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015. 

Πηγή: https://www.helex.gr/el/web/guest/home