ΣΩΛΚ 29-03-15

2015-03-30 10:33

Plan b εντός της εβδομάδος αν χρειαστεί (close< 0,95)