ΣΩΛΚ

2015-04-18 22:44

Δυνατή τεχνική πίεση στη μετοχή από την κατερχόμενη και τον ΑΚΜΟ30. Αν διασπαστεί η κατερχόμενη και οι ΑΚΜΟ πιθανότατα θα βρεθεί στην neck line. Η διατήρηση της στήριξης στα 0,862 δημιουργεί ένα τρίγωνο του οποίου την μελέτη θα δούμε σε επόμενο σχόλιο (αν σχηματιστεί).